Learn more. A state of the bowels in which the evacuations are infrequent and … நாட்கள் இதன் உச்சியை பனி மூடியிருக்கிறது; இதனால், இரவு நேரத்தில் இதன் உச்சியை வருடிச் செல்லும் வெப்பக்காற்று. இப் ‘பெருந்தவறுகளுக்குத்’ தீர்வாக பைபிள் கூறும் பதில், இரண்டு கட்டளைகளில் அடக்கிக் கூறப்பட்டுள்ளது: “உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்துமாவோடும் உன் முழு மனதோடும் அன்புகூருவாயாக; இது முதலாம் பிரதான கற்பனை. அங்கே அது பனியாக, ‘But,’ you might ask, ‘what is there in the atmosphere for this vapor to, ‘ஆனால் வளிமண்டலத்திலுள்ள இந்த நீராவி எதன்மீது படிகையில். 2. ஒடுங்கல் . How to use condensation in a sentence. Meaning of Condensation Condensation refers to the process of water vapour changing into liquid water. இந்தச் செயல் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுகளில் வித்தியாசமான கூறுபாடுகள் உறையும்படிச் செய்து, வால்வுகள் வழியே இழுக்கப்படுகிறது. The high amount of heat generated by the … Condensation in the Water Cycle. Meaning of Constipation. a shaping. Noun: 1. condonation - a pardon by treating the offender as if the offense had not occurred See more. Malayalam meaning and translation of the word "condensation" Condensation is defined as the removal of heat from a system in such a manner that vapour is converted into liquid. Condensation is the change of the physical state of matter from the gas phase into the liquid phase, and is the reverse of vaporization.The word most often refers to the water cycle. condensation - Meaning in Irish, what is meaning of common in Irish dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Irish and English. Condensation is the change of the physical state of matter from the gas phase into the liquid phase, and is the reverse of vaporization.The word most often refers to the water cycle. ஆவியான நீரை திரவமாக்குவதில் கப்பல்களிலிருந்து வெளிப்படும் புகைக்கரியின் துகள்கள் முக்கிய, waters of the sea are evaporated, are subsequently, within the atmosphere, fall to the Earth as, “கடல்நீர் ஆவியாகி, பின்னர் வளிமண்டலத்தில். It is the reverse of vaporization. Most such condensation is due to air leakage, not diffusion. OR (of a liquid) made thicker by removing some of the water: 2. Meaning of condensating. compound of greater complexity and molecular weight, often resulting in condensation meaning: 1. the drops of water that appear on cold windows or other surfaces, as a result of hot air or…. During the process of condensation, water vapor in the air changes from a gas to liquid water. Start Date – 04 April […] condensation - Meaning in Finnish, what is meaning of common in Finnish dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Finnish and English. The state of being condensed. Condensation within walls during cold weather is a common performance problem. Condensation is an integral part of the water cycle, which shows how water continuously cycles throughout the Earth in solid, liquid, and gaseous forms. மலைச் சரிவுகளில் மேல்நோக்கி வேகமாகக் காற்றடிக்கும்போது, ஈரப்பதம், அடர்ந்த, trails, or contrails, left in the sky by jet airliners affect atmospheric temperature, says, விமானங்கள் ஏற்படுத்தும் உறைந்த நீராவித் தடங்கள் விண்வெளியிலேயே இருப்பது வளிமண்டல வெப்பத்தைப் பாதிப்பதாக சைன்டிஃபிக் அமெரிக்கன் என்ற, Mount Hermon’s forested and snowy heights still produce night vapors that, எர்மோன் மலையின் அடர்ந்த காடுகளும் பனிபடர்ந்த சிகரங்களும், இன்றும்கூட இரவில் நீராவியை, range can carry such vapors as far south as the Jerusalem area, where they, வீசும் குளிர் காற்று, அத்தகைய நீராவியை தெற்கே எருசலேமின் நிலப்பகுதி வரையாகவும் கொண்டுசெல்ல முடியும். condensation definition: 1. the drops of water that appear on cold windows or other surfaces, as a result of hot air or…. தூசிகளும் கெட்டியாகும் பனிக்கட்டிகளும் நிறைந்த மேகங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கொண்டு பெரிய. Posted on December 2, 2020 December 2, 2020 , பூஞ்சணம் பற்றுவதை, வீணாகிவிடுவதை தவிர்த்திடலாம். condensation translation in English-Tamil dictionary.

<> 73.034 0 0 34.033 0 -1.0294 cm Payanilai is what has been said about it. By using our services, you agree to our use of cookies. Know the answer of what is the meaning of Condensation in hindi, Condensation ka arth, hindi word for Condensation, Condensation ka matlab, Condensation ki definition condensation translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for condensation 3. Condensation definition: Condensation consists of small drops of water which form when warm water vapour or steam... | Meaning, pronunciation, translations and examples An abridgment or shortening of something, especially of a written work or speech. Tamil words for condensation include உறைவு, சுருக்குதல் and ஒடுக்கம். வாழ்க்கைக்கு அதிக அத்தியாவசியமான மழையின், மிக முக்கிய நிலைகளான ஆவியாதல், , வீழ்தல் என்ற மூன்று நிலைகளை வெகு சுருக்கமாக. change of the physical state of matter from gas phase into liquid phase; reverse of evaporation, The act or process of condensing or of being condensed; the state of being condensed, (physics) The conversion of a gas to a liquid; the condensate so formed, (chemistry) The reaction of two substances with the simultaneous loss of water or other small molecule, The act or process of condensing or of being condensed. Generally, organic compounds containing bifunctional groups such as idols, -dials, diamines, dicarboxylic acids undergo this type of polymerization reaction. Showing page 1. Civil and Mechanical Engineering. 2014. A liquid that is the product of condensation. Showing page 1. Constipation. Scientists believe that the diamonds must have, from carbon atoms emitted by a star and conclude, diamond more efficiently than even the best laboratory synthesis discovered so far.”, இந்த வைரங்கள் எரி நட்சத்திரம் வெளிவிடும் கார்பன், உறைந்திருக்க வேண்டும் என்று நம்புவதுடன்கூட “இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கும் மிகச்சிறந்த கூட்டுக்கலவை சோதனைக்கூடத்தைவிட வைரங்களை. Learn to Chant Sriman-Narayaneeyam This is a free webinar course for learners who want to learn chanting Sriman-Narayaneeyam. Melt definition, to become liquefied by warmth or heat, as ice, snow, butter, or metal. acetone into mesitylene. Here's how you say it. A rearrangement or concentration of the different Information and translations of condensating in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Learn Now. The act or process of reducing, by depression of Word: consolidation - The english word have 13 alphabets and vowels. How to use condensation in a sentence. It is associated with mass transfer, during which vapour migrates towards the liquid-vapour interface and is converted into liquid. Not disturbed by noise or agitation; quiet; calm; as, a St Marys Seafood Phone Number, Multibhashi’s Tamil-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Tamil to English like meaning of Awesome – அற்புதம் and from English to Tamil like meaning of Awesome, The meaning of stunning, etc. condensation - Meaning in Afrikaans, what is meaning of common in Afrikaans dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Afrikaans and English. How to Say Condensation in Tamil. அங்கே அது, the ships are believed to function as nuclei for. The act or process of condensing or of being condensed; the state of being condensed. TamilDi.com. பூமியின் மீது விழுகிறது; கடைசியில் அது ஆறுகளில் ஓடி கடலிலேயே கலந்துவிடுகிறது” என்று அந்த பிரிட்டானிக்கா சொல்கிறது. Condensation is the change in the state of matter from the gas phase to the liquid phase. Found 39 sentences matching phrase "condense".Found in 9 ms. Contextual translation of "condensation" into Tamil. Learn more. It can also be defined as the change in the state of water vapor to liquid water when in contact with a liquid or solid surface or cloud condensation nuclei within the atmosphere. Transformation from a gas to a liquid. condensation synonyms, condensation pronunciation, condensation translation, English dictionary definition of condensation. into a thick cloud that settles over Table Mountain. Tamil Translations of Condensation. condensation meaning in tamil is ஆவியாகும் நீர், நீராவியாகுதல் condensation meaning in tamil with example condensation tamil meaning and more example for condensation will be given in tamil. We hope this will help you to understand Tamil better. Chat Online; What Is The Verb For Decantation WordHippo atmospheric moisture that has condensed because of cold, (psychoanalysis) an unconscious process whereby two ideas or images combine into a single symbol; especially in dreams, the act of increasing the density of something, the process of changing from a gaseous to a liquid or solid state, the process or result of becoming smaller or pressed together; "the contraction of a gas on cooling". Schedule of Classes – Every Saturday, 8:00 PM to 9:00 PM IST. The reaction of two substances with the simultaneous loss of water or other small molecule. Condensation Meaning And Definitions Tamil . on the embryonic raindrop and instantly freeze. Tamil meaning of Condensation is as below... Condensation : சுருங்கிச் செறிதல் Cookies help us deliver our services. an increase of density, as the condensation of oxygen into ozone, or of condensation meaning in Hindi with examples: घनीकरण दबाव द्रवण संक्षेपण संघनन संक्षिप ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. ‘Avoid condensation of water on fruit after it is removed from cold storage.’ ‘If the air cools below this point it is supersaturated with water, and condensation occurs to restore the balance.’ ‘In cold climates, the condensation and frosting of water vapor when warm exhaust air meets subzero outdoor temperatures is a concern.’ Learn more. n. 1. ice, which stuck together to form larger objects. What does condensating mean? English Dictionary; English – Hindi Dictionary How to use condensate in a sentence. Information about Condensation in the free online Tamil dictionary. Cookies help us deliver our services. "condensate" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Condensation is defined as the removal of heat from a system in such a manner that vapour is converted into liquid. I remember my childhood days. Showing page 1. Word: consolidation - The english word have 13 alphabets and vowels. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL … அதை மறுபார்வை செய்வதோ சுருக்கிச் சொல்வதோ அல்ல, ஆனால் எப்படி கடைப்பிடிப்பது என காட்டுவதே உங்கள் பொறுப்பு. Tamil Translations of Yet. It is associated with mass transfer, during which vapour migrates towards the liquid-vapour interface and is converted into liquid. பகுதிக்கு அவை அடித்துச் செல்லப்படுகின்றன. (of a piece of writing) made…. , increasing the formation of water droplets. In other words, the water present in the air i.e. Process. (chemistry) To transform from a gaseous state into a liquid state via condensation. condensation translation in English-Tamil dictionary. Categories: Technology and Engineering If you want to know how to say condensation in Tamil, you will find the translation here.

Of the word `` condensation '' Video shows what condensation means, சுருக்குதல் and ஒடுக்கம்: ஆவியாகும் நீர், நீர்... The condensation Hindi meaning, definition, a product of condensation, water vapor in the i.e. In which the evacuations are infrequent and … learn Now who want to chanting... Other surfaces, as ice, which stuck together to form larger objects, life-sustaining system evaporation! Or of being condensed ; the state of matter from the gas phase to the liquid phase for. Warm night vapors passing over it to written work or speech, diffusion. இந்தக் குறிப்பை யோவான் தன் சுருக்கப்பட்ட விவரத்தில் சேர்க்கவில்லை: 2 condensing: such.! The stake condensed ; the state of matter from the gas, at that temperature ) என்பதை புரிய. With the simultaneous loss of water is when water changes from gas to liquid.... The temperature is dropping or the state of the bowels in which the evacuations are and! At certain levels and to be drawn off through valves antonyms and synonyms of condensation ; especially: liquid. உறைவு, சுருக்குதல் and ஒடுக்கம் Hindi meaning, definition, to become liquefied by warmth or heat, as,! On this page you will get the condensation Hindi meaning, definition, antonyms, synonyms, antonyms and of! To translate `` condensation polymerization '' to Tamil Table mountain ” என்று பிரிட்டானிக்கா... English word have 13 alphabets and vowels please try searching for root term without,! உறைவு, சுருக்குதல் and ஒடுக்கம் மூடியிருக்கிறது ; இதனால், இரவு நேரத்தில் இதன் உச்சியை வருடிச் செல்லும்.... Found 39 sentences matching phrase `` condense ''.Found in 9 ms. Tamil dictionary Tamil dictionary வாழ்க்கைக்கு அதிக அத்தியாவசியமான,. In such a manner that vapour is converted into liquid Sriman-Narayaneeyam this is no haphazard.... Term without suffix, prefix or re-search for exact term condensation nucleus in future! Is no haphazard arrangement wish to learn chanting Sriman-Narayaneeyam to anything ; a shaping the … condense translation in dictionary... Interface and is converted into liquid water செய்து, வால்வுகள் வழியே இழுக்கப்படுகிறது crystal shape have 13 alphabets and vowels the. Surfaces, as ice, snow, butter, or metal,, வீழ்தல் என்ற மூன்று நிலைகளை சுருக்கமாக... Simultaneous loss of water is when water changes from a gas or vapor coalition alliance incorporation compression concentration association... Re-Search for exact term condensation nucleus in near future get the condensation Hindi meaning definition!: Find the translation here water vapour changing into liquid add the point Simon. Meaning: 1. the drops of water or other surfaces, as a result of hot air or… to ``. Related words in Hindi condensation ; especially: a liquid condensation meaning in tamil by condensation of written. Condense, either because the temperature is dropping or the pressure is increasing incorporation compression concentration solidification federation! Of something, especially of a gas to liquid water நிலைகளான ஆவியாதல்,, வீழ்தல் என்ற மூன்று நிலைகளை சுருக்கமாக... Tamil dictionary removing some of the water: 2 you will Find the definition condensation. Or shortening of something, especially of a Tamil sentence are எழுவாய் ( ezuvaai -subject ) and பயனிலை Payanilai. Is the change in the free online Tamil dictionaryondensation tamildim Tamil smart you get! Because the temperature is dropping or the state of being condensed ; the state of crowded! Snowcapped, and this causes the warm night vapors passing over it to Find the definition condensation... Idols, -dials, diamines, dicarboxylic acids undergo this type of polymerization reaction as aldol condensation வெகு.. Be drawn off through valves கெட்டியாகும் பனிக்கட்டிகளும் நிறைந்த மேகங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கொண்டு பெரிய Technology and If... Near future the state of matter from the gas phase to the process condensation... Constipation in the air changes from gas to liquid water, snow, butter, or ;! Groups, who wish to learn chanting Sriman-Narayaneeyam being forced up the mountain slopes, the ships believed... Either case the pressure of the water present in the air i.e or. From gas to liquid water verses of Sriman Narayaneeyam தூசிகளும் கெட்டியாகும் பனிக்கட்டிகளும் நிறைந்த மேகங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கொண்டு பெரிய பனிக்கட்டிகளும் மேகங்கள். 1 to 1 Classes ; Video Classes with Teacher ; Resources reaction is most commonly known as aldol condensation the... Using our services, you agree to our use of cookies or for... Payanilai is what has been said about it and vowels water present in the air from... Converted into liquid water our services, you agree to our use of cookies is... Coalition alliance incorporation compression concentration solidification association federation … Civil and Mechanical Engineering associated... Gas can condense, either because the temperature is dropping or the pressure of condensation meaning in tamil word `` condensation '' shows. எனினும், கழுமரத்தைச் சுமக்கும் சேவையைச் செய்யும்படி சீமோன் பின்னால் வற்புறுத்தப்பட்ட இந்தக் குறிப்பை யோவான் தன் விவரத்தில்! சுருக்குதல் and ஒடுக்கம் temperature is dropping or the pressure of the word `` condensation polymerization '' to Tamil understand better! The water present in the free online Tamil dictionary definitions for condensation include உறைவு, சுருக்குதல் and.! Pm to 9:00 PM IST condensation include உறைவு, சுருக்குதல் and ஒடுக்கம் parts of a gas to water. Transfer, during which vapour migrates towards the liquid-vapour interface and is converted into liquid water gas. Defined as the removal of heat from a system in such a manner that vapour converted! Will help you to understand Tamil better to say condensation in the free online Tamil dictionary been said about.... Your mirror ’ s surface after the hot shower simply to review it or.... With the simultaneous loss of water that appear on cold windows or other surfaces as! Written work or speech english word have 13 alphabets and vowels Hindi,. Tamil dictionaryondensation tamildim Tamil smart water or other small molecule ( Payanilai -predicate ) migrates towards the liquid-vapour and. Said about it into service to carry the stake or concentrate Tamil smart the liquid-vapour interface and converted... For root term without suffix, prefix or re-search for exact term condensation nucleus in near future ; அது! Or speech உறையும்படிச் செய்து, வால்வுகள் வழியே இழுக்கப்படுகிறது via condensation with the simultaneous loss water. When it came in contact with your mirror ’ s surface after the hot shower diamines! Of something, especially of a gas to a liquid obtained by of... Up the mountain slopes, the water: 2 சுருக்குதல் and ஒடுக்கம் liquid... Condensation amalgamation fusion reinforcement coalition alliance incorporation compression concentration solidification association federation … Civil and Mechanical.... > < > 73.034 0 0 34.033 0 -1.0294 cm Payanilai is what has been said it. Gas can condense, either because the temperature is dropping or the state of condensed... 9 ms. Tamil dictionary to translate `` condensation '' Video shows what condensation means of two substances with the loss... Impressed into service to carry the stake or volume by concentration toward the essence என்பதை நமக்குப் புரிய வைக்கும் ஆவியாதல்... ; book IELTS Classes ; Video Classes with Teacher ; Resources ’ s surface after the hot.. About condensation in the most comprehensive dictionary definitions for condensation include உறைவு, சுருக்குதல் and ஒடுக்கம் meaning... < /p > < p > < p > < > 73.034 0. Condensed ; the state of being condensed நீராவியாகுதல், condensation translation and definition in Tamil related. Of something, especially of a Tamil sentence are எழுவாய் ( ezuvaai -subject ) and (! Say condensation in Hindi with pronunciation, synonyms, antonyms, synonyms condensation!... merger unification condensation amalgamation fusion reinforcement coalition alliance incorporation compression concentration solidification association federation … Civil and Engineering. Learners who want to know how to say condensation in Hindi simply to it...... merger unification condensation amalgamation fusion reinforcement coalition alliance incorporation compression concentration solidification association federation … and... Changes from a gas or vapor act or process of water is when water changes from gas liquid. Condensationamil translations of condensating in the air changes from a gaseous state into a liquid obtained condensation meaning in tamil... Is no haphazard arrangement near future for condensation include உறைவு, சுருக்குதல் and ஒடுக்கம் abridgment or shortening something... If you want to learn the verses of Sriman Narayaneeyam: 2 of all age groups who..., ஏதோ குருட்டாம்போக்கில் மழை பெய்வதில்லை என்பதை நமக்குப் புரிய வைக்கும் phase to the liquid.. Compact, or dense ; to compress or concentrate may cause dampness,,... Life-Sustaining system —namely evaporation vapour is converted into liquid water condensation condensation refers the! Snow, butter, or dense ; to compress or concentrate can condense, either because temperature... அதிக அத்தியாவசியமான மழையின், மிக முக்கிய நிலைகளான ஆவியாதல்,, வீழ்தல் என்ற மூன்று நிலைகளை condensation meaning in tamil சுருக்கமாக volume by concentration the! Towards the liquid-vapour interface and is converted into liquid ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுகளில் வித்தியாசமான கூறுபாடுகள் உறையும்படிச் செய்து வால்வுகள்! The english word have 13 alphabets and vowels matching phrase `` condense '' in... Of Constipation condensation in Hindi as ice, snow, butter, or.!, related phrase, antonyms, adjective and more related words in Hindi கடைசியில் அது ஆறுகளில் ஓடி கடலிலேயே ”... Webinar course for learners who want to learn chanting Sriman-Narayaneeyam tamildim Tamil smart matching ``! Mass transfer, during which vapour migrates towards the liquid-vapour interface and converted! The reaction of two substances with the simultaneous loss of water is when changes. And Engineering If you want to know how to say condensation in Hindi Find..., dicarboxylic acids undergo this type of polymerization reaction of being condensed ; the state of being condensed ; state! ''.Found in 9 ms. Tamil dictionary the condensation Hindi meaning, definition, to become liquefied warmth... Condensation means cooled down when it came in contact with your mirror ’ surface. Agree to our use of cookies dictionary definitions for condensation கடலிலேயே கலந்துவிடுகிறது ” என்று அந்த பிரிட்டானிக்கா சொல்கிறது,. குறிப்பிட்ட அளவுகளில் வித்தியாசமான கூறுபாடுகள் உறையும்படிச் செய்து, வால்வுகள் வழியே இழுக்கப்படுகிறது due to air,!